Udalosti a aktualizované informácie

Odpustky v Roku sv. Martina

28. november 2016

Podmienky k získaniu odpustkov 1.vykonanie skutku obdareného odpustkami 2.svätá spoveď 3.sväté prijímanie 4.modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva) 5.vylúčenie akejkoľvek trvalej záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k...

Rok sv. Martina

20. november 2016

V Bratislavskej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, pri príležitosti 1700. výročia jeho narodenia. Cieľom je využiť túto príležitosť na hlbšie...

Sobáš

05. december 2015

V Katedrále sv. Martina je možné uzavrieť sviatosť manželstva v sobotu. V prípade záujmu o uzavretie sviatosti manželstva je potrebné, aby sa obaja snúbenci nahlásili v kancelárii farského úradu a...

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať